Ubezpieczenie na życie – podstawowe informacje

Tematyka ubezpieczeń jest niezmierne szeroka. Można wyróżnić tutaj różnorodne ich kategorie, od komunikacyjnych poprzez turystyczne, aż do życiowych. Ten ostatni rodzaj należy do ubezpieczeń dobrowolnych, tzn. żaden przepis prawa nie nakłada obowiązku posiadania takiej polisy. Co zatem należy wiedzieć o takiej polisie?

Ile wynosi, składa polisy życiowej?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku proponuje swoim klientom ubezpieczenie na życie. Idąc jednak o krok dalej, w ramach takiej polisy możliwe jest również finansowe zabezpieczenie w razie doznania jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. W zakresie takiego ubezpieczenia może znaleźć się:

– Druga konsultacja medyczna;

– Poważne zachorowanie. Towarzystwa ubezpieczeniowe jednak wskazują określone jednostki chorobowe, określone w ich ogólnych warunkach ubezpieczenia;

– Renta dla dziecka w przypadku zgony rodzica ubezpieczonego; 

– Ubezpieczenie życia rodziców; (większość towarzystw proponuje ten wariant jedynie do któregoś wieku);

– Ubezpieczenie życia i zdrowia dziecka;

– Ubezpieczenie z tytułu urodzenia się dziecka;

– Pobyt w szpitalu (co do zasady towarzystwa ubezpieczeniowe dają taką ochronę w przypadku gdy hospitalizacja trwała min. 3 dni, chociaż zdarzają się i takie warianty, które obejmują ochroną już od 1 dnia); 

– Ubezpieczenie w razie NNW. 

Możliwości tych dodatkowych opcji jest naprawdę wiele. Śmiało, można więc stwierdzić, że ochroną można objąć wiele aspektów, dzięki którym w razie wystąpienia szkody na naszym ciele będziemy mogli liczyć na odszkodowanie.

Od czego zależy składka polisy życiowej?

Cena ubezpieczenia na życie uzależniona jest od wielu czynników. Przede wszystkim brany jest pod uwagę wiek oraz wykonywany zawód. Jeżeli znajdujemy się w grupie osób wykonujących profesję szczególnie niebezpieczną, należy liczyć się z wysoką składką, a przynajmniej wyższą niż ta, które dotyczy pracowników biurowych. Oczywiście zakres i sumy ubezpieczenia stanowią klucz do tego, za jaką kwotę dane towarzystwa zgodzi się udzielić nam ochrony życia i zdrowia. Wiadomo, im więcej opcji będziemy do podstawy dokładać, tym składka będzie windować do góry. Do zakresu, jak i sum ubezpieczenia należy podchodzić z rozsądkiem i dokładnie zastanowić się jaki zakres byłby dla nas optymalny.

Podstawą tego ubezpieczenia jest ochrona finansowa najbliższych w razie śmierci. Zazwyczaj wybieramy opcję śmierci w każdym przypadku (oczywiście z uwzględnieniem wyłączeń od odpowiedzialności, którym jest np. samobójstwo), jeżeli jesteśmy np. zawodowym kierowcą, wzrasta ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym, można wówczas się zastanowić czy nie dodać do zakresu śmierci w razie właśnie wypadku komunikacyjnym. Wówczas co do zasady sumy ubezpieczenia te sumują się, a osoby uposażone otrzymują dużo większą odszkodowanie.