Ubezpieczenie na życie – podstawowe informacje

Tematyka ubezpieczeń jest niezmierne szeroka. Można wyróżnić tutaj różnorodne ich kategorie, od komunikacyjnych poprzez turystyczne, aż do życiowych. Ten ostatni rodzaj należy do ubezpieczeń dobrowolnych, tzn. żaden przepis prawa nie nakłada obowiązku posiadania takiej polisy. Co zatem należy wiedzieć o takiej polisie?

Ile wynosi, składa polisy życiowej?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku proponuje swoim klientom ubezpieczenie na życie. Idąc jednak o krok dalej, w ramach takiej polisy możliwe jest również finansowe zabezpieczenie w razie doznania jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. W zakresie takiego ubezpieczenia może znaleźć się:

– Druga konsultacja medyczna;

– Poważne zachorowanie. Towarzystwa ubezpieczeniowe jednak wskazują określone jednostki chorobowe, określone w ich ogólnych warunkach ubezpieczenia;

– Renta dla dziecka w przypadku zgony rodzica ubezpieczonego; 

– Ubezpieczenie życia rodziców; (większość towarzystw proponuje ten wariant jedynie do któregoś wieku);

– Ubezpieczenie życia i zdrowia dziecka;

– Ubezpieczenie z tytułu urodzenia się dziecka;

– Pobyt w szpitalu (co do zasady towarzystwa ubezpieczeniowe dają taką ochronę w przypadku gdy hospitalizacja trwała min. 3 dni, chociaż zdarzają się i takie warianty, które obejmują ochroną już od 1 dnia); 

– Ubezpieczenie w razie NNW. 

Możliwości tych dodatkowych opcji jest naprawdę wiele. Śmiało, można więc stwierdzić, że ochroną można objąć wiele aspektów, dzięki którym w razie wystąpienia szkody na naszym ciele będziemy mogli liczyć na odszkodowanie.

Od czego zależy składka polisy życiowej?

Cena ubezpieczenia na życie uzależniona jest od wielu czynników. Przede wszystkim brany jest pod uwagę wiek oraz wykonywany zawód. Jeżeli znajdujemy się w grupie osób wykonujących profesję szczególnie niebezpieczną, należy liczyć się z wysoką składką, a przynajmniej wyższą niż ta, które dotyczy pracowników biurowych. Oczywiście zakres i sumy ubezpieczenia stanowią klucz do tego, za jaką kwotę dane towarzystwa zgodzi się udzielić nam ochrony życia i zdrowia. Wiadomo, im więcej opcji będziemy do podstawy dokładać, tym składka będzie windować do góry. Do zakresu, jak i sum ubezpieczenia należy podchodzić z rozsądkiem i dokładnie zastanowić się jaki zakres byłby dla nas optymalny.

Podstawą tego ubezpieczenia jest ochrona finansowa najbliższych w razie śmierci. Zazwyczaj wybieramy opcję śmierci w każdym przypadku (oczywiście z uwzględnieniem wyłączeń od odpowiedzialności, którym jest np. samobójstwo), jeżeli jesteśmy np. zawodowym kierowcą, wzrasta ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym, można wówczas się zastanowić czy nie dodać do zakresu śmierci w razie właśnie wypadku komunikacyjnym. Wówczas co do zasady sumy ubezpieczenia te sumują się, a osoby uposażone otrzymują dużo większą odszkodowanie.

Od jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie ma za zadanie zabezpieczyć finansowo naszych najbliższych — wskazanych na polisie Uposażonych w razie naszej śmierci. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponuje obecnie jednak znacznie szerszy zakres i dodają do tego także zdrowie. Chociaż jest to kategoria ubezpieczeń dobrowolnych i mają one dowolność w tworzeniu różnorodnych wariantów, to jednak bardzo często są one ze sobą zbieżne. Zdarzenia, od których otrzymujemy ochronę stanowi katalog zamknięty każdej firmy ubezpieczeniowej, a pełen pakiet możliwości można sprawdzić już w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zdarzenia podstawowe objęte ochroną w ramach polisy na życie

Ubezpieczenie na życie, tak jak zostało to już wyżej wskazane, swoim zakresem obejmuje ściśle określone ryzyka. Chociaż firmy tworzą swoje własne warianty, to jednak porównując oferty kilkunastu firm, można zauważyć, że są one do siebie bardzo podobne, a różnice tkwią w szczegółach. Podstawowym ubezpieczeniem, a zarazem fundamentem tej polisy jest ubezpieczenie w razie śmierci. Może być on rozszerzany o dowolny zakres. Ponadto firmy ubezpieczeniowe również i tutaj dają kilka opcji. Co do zasady ubezpieczenie to jest w razie śmierci niezależnie od przyczyny (z uwzględnieniem wyłączeń od odpowiedzialności wskazanych w OWU, np. samobójstwo). Można jednak dodać tutaj również m.in. ubezpieczenie w razie śmierci na wskutek zawału serca, w wypadku komunikacyjnym itp. Wówczas jeżeli np. ubezpieczymy się na 500 000 zł w razie śmierci niezależnie od przyczyny, i dodamy do tego śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego na 100 000, to co do zasady sumy te łączą się. W razie takiej sytuacji osoby Uposażone otrzymają 600 000 zł;

Dodatki do polisy życiowej

Oprócz tego wskazanego już powyżej fundamentu polisy życiowej towarzystwa ubezpieczeniowe proponują szereg innych dodatkowych opcji. Wśród nich można wyróżnić:

– Pobyt w szpitalu: co do zasady towarzystwo ubezpieczenie określa minimalny czas jaki musimy podlegać hospitalizacji, aby móc skorzystać z tego świadczenia;

– Niezdolność do pracy: firmy ubezpieczeniowe zawsze wskazują w swoich OWU, co według nich oznacza niezdolność do pracy. W większości przypadków konieczne jest stracenie zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy;

– Uszczerbek na zdrowiu: odszkodowanie wypłacane jest, jeżeli ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu (zazwyczaj trwałego uszczerbku na zdrowiu) w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wówczas wypłacany jest odpowiedni %, zgodnie z tabelą (od 1 do 100%) OWU towarzystwa; 

– Poważne zachorowanie: w momencie podpisywania umowy powinniśmy zapoznać się z jednostkami chorobowymi, które objęte są w tym przypadku przez daną firmę; 

– Zdarzenia dotyczące bliskich, np. śmierć rodziców, męża czy partnera, urodzenie dziecka. 

Zalety ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

Każdy z nas może w sposób nieumyślny uszkodzić przedmioty należące do osób trzecich. Sąsiad w bloku może być pogryziony przez naszego psa, a nasze dziecko może uderzyć piłką przechodnia na ulicy. W takich sytuacjach możemy być zmuszeni do pokrycia kosztów związanych z nieprzyjemnym zdarzeniem. Można się przed tym zabezpieczyć, wykupując ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Dotyczy ono zarówno szkód osobowych, jak i rzeczowych.

Ochrona ubezpieczonego i osób bliskich

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zabezpiecza interesy nie tylko osoby ubezpieczonej, ale także jego najbliższych. Ochrona dotyczy wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, a także zwierząt domowych, w tym mało typowych gatunków gryzoni lub ptaków. Firma ubezpieczeniowa może pokryć straty wyrządzone zarówno przez członków rodziny, przez psa, kota, jak i przez dziecko albo zatrudnioną opiekunkę. Jest to więc produkt zabezpieczający nas podczas wielu codziennie wykonywanych czynności.

Rozszerzenia polisy OC w życiu prywatnym

Należy zwrócić uwagę, że ubezpieczyciele dostosowują ofertę do rosnących potrzeb klientów. W związku z tym możliwe jest rozszerzenie polisy o kolejne warianty, w tym obejmujące:

– krajowe i zagraniczne wyjazdy na urlop,

– posiadanie agresywnych ras psów,

– posiadanie koni w celach niekomercyjnych,

– uczestnictwo w polowaniach,

– posiadanie broni palnej,

– posiadanie pojazdów mechanicznych, które nie muszą mieć ubezpieczenia OC,

– posiadanie pojazdów pływających.

W niektórych firmach dodatkowe warianty mogą dotyczyć też osób wynajmujących mieszkania i ich najemców. Tego typu pakietowe polisy OC w życiu prywatnym są korzystne w przypadku częstej zmiany miejsca zamieszkania lub długotrwałego wynajmowania mieszkania, gdy umowa przewiduje wysokie kaucje zabezpieczające.

Niskie składki ubezpieczeniowe

Polisa OC w życiu prywatnym nie jest bardzo kosztowna. Różne produkty można porównać w kalkulatorach ubezpieczeń dostępnych w Internecie. Większość firm ubezpieczeniowych oferuje sumy ubezpieczeń od 10 do nawet 200 tysięcy złotych. Roczna składka może wynieść około 150-250 złotych. Jest to kwota, na którą może sobie pozwolić każda osoba aktywna zawodowo. Należy zwrócić uwagę, aby wybierać polisy przy uwzględnieniu wartości cennych przedmiotów, jakie posiadamy w domu. Inaczej nie uzyskamy odszkodowania w wysokości odpowiadającej naszym potrzebom. Przy wyborze polisy warto też skonsultować się z pracownikiem firmy ubezpieczeniowej, a także należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkach Ubezpieczenia.